Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter
OK, jag förstår!

Djuren

Ursprunget till gårdens djurbesättningen är mjölkkor. Målsättningen i avelsarbetet är en besättning med bra balans mellan Hereford som ger lättfödda djur med bra modersegenskaper, och Charolais som ger tyngre djur med mer köttighet.

Antal dikor är ca 45 st och två tjurar sköter betäckningarna. Korna behålls så länge de är friska och kalvar utan problem. De äldsta är 18-19 år.

Kvigorna som inte sparas till rekrytering säljs eller slaktas vid avvänjningen. Under vintern går ungtjurar och rekryteringskvigor i separata kalla lösdrifter i anslutning till ladugården.

Kalvningen sker i två ungefär lika stora grupper, den första i februari- mars och den andra i juni. Kalvarna som föds i första gruppen går lösa i ladugården och har egna liggbås bakom de uppbundna korna. Kalvarna kan fritt dia sina mödrar. När vädret tillåter kan kalvarna gå ut i en rastgård. I juni sker kalvningarna utomhus.

I mitten av april sker betessläppet. Ungtjurarna går nära gården, medan korna delas upp i olika grupper beroende på kalvens kön och skjutsas till olika beten. Under perioden mitten av juni till september klarar djuren sig på enbart bete. Kalvarna stödutfodras innan intaget, då även avvänjning sker. Intaget på hösten sker i slutet av oktober. Tjuren tas ifrån kogruppen i början av augusti.

Gårdens produkter

Ekologiskt nötkött från djur som bara ätit gräs. Köttlådor beställer du genom Ekobeställarna.

Läs mer »

Kontakt

Mats Hallquist
Näs-Ålsta 325
830 22 Fåker

Visa karta

Telefon

063-60041
0705-590115

Skicka e-post